SUMA GAKUEN
学校法人
須磨学園

学園カレンダー

後期高校生徒会役員認証式

2019年11月15日 [ K3 / K2 / K1 / V2 / V1 / S2 / S1 / J2 / J1 ] 学校行事

11月15日(金) 本日、後期高校生徒会役員認証式が放送にて行われました。高校の生徒会会長と副会長、ホームルーム委員の代表生徒が高校校長から任命書を手渡されました。高校の生徒会会長が抱負を述べました。その後、各クラスで認証式が行われました。

高校校長から各自に任命書が手渡されました。

高校生徒会会長が、公約を実行します、と意気込みを語りました。